Jakten på corpus St Olavi

Olav den Hellige er trolig en av Norges mest omtalte Konger gjennom historien. Etter hans død under slaget på Stiklestad i 1030, mener man å vite at han ble gravlagt i Nidarosdomen i Trondheim. Trondheim var på denne tiden Norges viktigste by og Nidarosdomen var det eneste naturlige hvilestedet for landets Konge, men historiene rundt hans egentlige grav har vært diskutert i mange hundre år. På tidlig 1500-tallet blir det skrevet i ulike kirkebøker om en grav som er flyttet fra Nidarosdomen. Man vet ikke med sikkerhet om det var graven til Olav den Hellige som omtales i bøkene, men siden har det vært diskutert om Kongen virkelig er gravlagt i den ærverdige domen. Flere historikere og arkeologer har i en årrekke jobbet med å finne et endelig svar på gåten om Kongens grav. Etter som teknologien har utviklet seg, har man kunnet undersøke det man mener er graven i Nidarosdomen og i 2014 ble det utført undersøkelser med en Georadar, en radar som kan lese av bilder 15 meter ned i bakken. Undersøkelsene bekreftet det mange har ment å vite i mange år. Kong Olav den Hellige er ikke gravlagt i Nidarosdomen. Det er mysteriet rundt kongens manglende grav og endelige hvilested, som er utgangspunktet i boken “Jakten på corpus St Olavi”, som er skrevet av forfatteren Olav Harald Langå.

 

Handling

Det som gjør Jakten på corpus St Olavi mest gripende, er at forfatteren har basert historien sin på fakta, historiske hendelser og ekte personer. Langås har dog tatt seg dikteriske friheter på et avgjørende punkt i historien. Boken starter med at munken Bendikt finner et brev som har ligget i skjul i mange hundre år. Brevet omtaler en mystisk gravplass og alle ledetråder i brevet peker i retning av at det er graven til den hellige kongen det er skrives om. Handlingen i boken er lagt til Trondheim i 1568, på slutten av 1700-tallet på Alstadhaug på Petter Dass sin tid, København rundt 1780 og i dagens Trondheim. Historien er gripende og uhyggelig spennende. På veien blir vi kjent med en rekke historiske personer og får et innblikk i hva som kan ligge bak “Munken i Nidarosdomen” gjenferdet som visstnok har gått igjen i domen i mange hundre år. Boken, som er gitt ut på Pirforlaget, ble en stor suksess da den ble gitt ut i 2012 og innbyr til gripende lesning.

 

Olav Harald Langås

Olav Harald Langås fra Hølonda, er en norsk journalist, fotograf, sjømann og forfatter som har lang erfaring både fra havet og lokalavisen Trønderbladet. Langås har som forfatter gitt ut en rekke bøker, inkludert fotobøker, romaner og en selvbiografi. Hans forfatterskap tok egentlig ikke til før han trådte inn pensjonistenes rekker og ifølge han selv måtte ha noe å henge fingrene i. Som aktiv arbeidskar hele sitt liv, var det ikke enkelt å plutselig skulle være arbeidsledig. Hans forfatterskap og engasjement som lokalhistoriker holdt han travelt opptatt og flere av hans bøker bygger på inspirasjon fra hans arbeid med lokalhistorie i Trøndelag. Langås har også engasjert seg i arbeidet med byggingen av en stavkirke i hjembygda.

 

Yrkesliv

Som mange unge menn på 50- og 60-tallet tok Langås hyre på båt i ung alder. Karrieren på sjøen førte han over hele verden og på sine reiser fotografert han en rekke hendelser verden over, som han siden solgte til lokale aviser og blader hjemme i Norge. Etter 10 år på havet satte han seg på skolebenken og fullførte journalistutdannelsen, før han fikk jobb i Trønderbladet hvor han ble værende til han gikk av som pensjonist. Som pensjonist har han fylt dagene med lokalhistorie, åpnet eget fotomuseum, bygd stavkirke og funnet tid til å gi ut fem bøker.

Privacy Policy